ข่าวและกิจกรรม

ข่าว กิจกรรม ประกาศ และสื่อประชาสัมพันธ์จากคณะแพทยศาสตร์
15 พฤศจิกายน 2021
ครั้งแรกในประเทศ หมอ มข.ผ่าตัดจี้เส้นเลือดสายสะดือของทารกที่ผิดปกติ ช่วยชีวิตเด็กได้สำเร็จ
1 พฤศจิกายน 2021
แผนการบริหารจัดการและวางแผนการรักษา เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6 ตุลาคม 2021
ทลายข้อจำกัด ด้วยระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Tele-Medicine) ในยุค New Normal หาหมอออนไลน์ ส่งยาถึงบ้านบริการจาก รพ.ศรีนครินทร์
17 กันยายน 2021
นักวิจัย มข. คว้ารางวัลชุดคลุมทางการแพทย์จากขยะพลาสติกใช้ซ้ำได้ 20 ครั้ง
17 พฤศจิกายน 2021
ACRO จัดรสัมมนาวิชาการเรื่อง “Business Model & Technology Evaluation for Research Grants”
2 พฤศจิกายน 2021
ทีมวิจัยพยาธิวิทยาส่งมอบชุดอุปกรณ์ปทุมรักษาเพื่อการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมอย่างแม่นยำแก่โรงพยาบาลราชพฤกษ์
13 ตุลาคม 2021
แพทย์ มข.ผลักดันรัฐจ่ายค่าผ่าตัดแบบใส่ขดลวด ในผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมองโป่งพอง เพื่อประชาชนสิทธิ์บัตรทองเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างถ้วนหน้า
11 ตุลาคม 2021
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2565
11 ตุลาคม 2021
ทางเลือกสำหรับบุคคลข้ามเพศ SMC โรงพยาบาลศรีนครินทร์เปิดให้บริการคลินิกสุขภาพบุคคลข้ามเพศ
6 ตุลาคม 2021
ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครแพทย์ใช้ทุน
26 พฤศจิกายน 2021
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ประเภทภารกิจเฉพาะกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร สังกัดสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 พฤศจิกายน 2021
รพ.ศรีนครินทร์บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชน22-26 พ.ย.
17 พฤศจิกายน 2021
ประกาศเชิญชวนผู้สนใจคัดเลือกเข้าดำเนินการร้านค้า ณ ศูนย์อาหารคณะแพทยศาสตร์ ชั้น1
10 พฤศจิกายน 2021
22-26 พ.ย. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3 พฤศจิกายน 2021
ขอเชิญผู้สนใจส่งคลิปวีดีโอศูนย์อาหารคณะแพทยศาสตร์ ชิงเงินรางวัลรวม กว่า 30,000 บาท
25 ตุลาคม 2021
โรงพยาบาลศรีนครินทร์เทิดพระเกียรติสมเด็จย่าเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 2564
ข้อมูลคณะแพทยศาสตร์ด้านการเรียนการสอน วิชาการและหลักสูตร รวมทั้งภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ

ภาควิชา

คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยภาควิชาด้านปรีคลินิก 9 สาขา และคลินิก 13 สาขา

วิชาการและหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยงานด้านวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ รวม ถึงหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรเวชนิทัศน์

กิจการนักศึกษา

มุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรม ดูแลสวัสดิการของนักศึกษา รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิต

การวิจัย

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำาระดับโลก
0 +
นักวิจัย
0 +
ผลงานวิจัย
0 +
รางวัลงานวิจัย

เกี่ยวกับงานวิจัยของเรา

บริการทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความภาคภูมิใจของเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความภาคภูมิใจที่ได้ผลิตและบ่มเพาะบุคลากรด้านการแพทย์
ที่ออกไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ