ข่าวและกิจกรรม

ข่าว กิจกรรม ประกาศ และสื่อประชาสัมพันธ์จากคณะแพทยศาสตร์
17 มีนาคม 2023
KKU ICEM 2023 แข่งขันตอบปัญหาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ระดับนานาชาติ
30 มกราคม 2023
เปิดลงทะเบียนแล้ว!!งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Reinventing University Roadmap for Phenomics (IRURP) Symposium 2023
18 มกราคม 2023
พระราชทานเพลิงศพครูใหญ่
18 มกราคม 2023
คณะแพทยศาสตร์ เปิดโรงพยาบาลต้อนรับเด็ก
18 มกราคม 2023
สัมมนาเครือข่ายศูนย์วิจัยทางคลินิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1 
9 มกราคม 2023
วันศรีนครินทร์มินิมาราธอน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อย โรงพยาบาลศรีนครินทร์
17 กุมภาพันธ์ 2023
“โจ๊กที่มีส่วนผสมสารสกัดใบหม่อนและผักแพว” วัตถุดิบท้องถิ่นคุณประโยชน์สูง  เพื่อผลิตและจำหน่าย สู่ตลาดไทยและสากล
27 มกราคม 2023
คณะแพทยศาสตร์ มข. ขอแสดงความชื่นชมและยินดี นายชยากร เถาโต นักศึกษา ปริญญาโท สาขากายวิภาคศาสตร์
28 ธันวาคม 2022
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการและรับฟังประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครในงานวิจัยคลินิก
30 กันยายน 2022
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ คณะแพทยศาสตร์ มข. ริเริ่ม โครงการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ
26 สิงหาคม 2022
ฟรีหนังสือ"นวัตกรรมงานบริการพยาธิวิทยาเพื่อการรักษาโรคมะเร็งเต้านมแบบองค์รวม" โดย รศ.พญ.สุพินดา คูณมี
10 มิถุนายน 2022
คู่มือคำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดปลูกถ่ายตับ
17 มีนาคม 2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าให้บริการรถขายอาหาร(Food Truck) อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ์ (สว.1)
16 มีนาคม 2023
เรียนเชิญเข้าร่วมชมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8
13 มีนาคม 2023
ส่งมอบขวัญกำลังใจพร้อมรับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติงาน โดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566
7 มีนาคม 2023
ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาถูก ในโครงการจำหน่ายสินค้าราคาถูกประจำเดือน(บริเวณทางเดินกลางชั้น2)คณะแพทยศาสตร์
20 กุมภาพันธ์ 2023
เชิญชวนผุ้สนใจให้บริการรถขายอาหาร(Food Truck) ณ อาคาร สว.1
1 กุมภาพันธ์ 2023
ขอเชิญเข้าร่วม มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับ นักศึกษาบุคลากรและประชาชนครั้งที่ 3พลิกโฉม มข. สู่ประชาคม และสังคมสุขภาพดี”
ข้อมูลคณะแพทยศาสตร์ด้านการเรียนการสอน วิชาการและหลักสูตร รวมทั้งภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ

ภาควิชา

คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยภาควิชาด้านปรีคลินิก 9 สาขา และคลินิก 13 สาขา

วิชาการและหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยงานด้านวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ รวม ถึงหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรเวชนิทัศน์

กิจการนักศึกษา

มุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรม ดูแลสวัสดิการของนักศึกษา รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิต

การวิจัย

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำาระดับโลก
0 +
นักวิจัย
0 +
ผลงานวิจัย
0 +
รางวัลงานวิจัย

เกี่ยวกับงานวิจัยของเรา

บริการทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความภาคภูมิใจของเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความภาคภูมิใจที่ได้ผลิตและบ่มเพาะบุคลากรด้านการแพทย์
ที่ออกไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ