ข่าวและกิจกรรม

ข่าว กิจกรรม ประกาศ และสื่อประชาสัมพันธ์จากคณะแพทยศาสตร์
30 มกราคม 2023
เปิดลงทะเบียนแล้ว!!งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Reinventing University Roadmap for Phenomics (IRURP) Symposium 2023
18 มกราคม 2023
พระราชทานเพลิงศพครูใหญ่
18 มกราคม 2023
คณะแพทยศาสตร์ เปิดโรงพยาบาลต้อนรับเด็ก
18 มกราคม 2023
สัมมนาเครือข่ายศูนย์วิจัยทางคลินิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1 
9 มกราคม 2023
วันศรีนครินทร์มินิมาราธอน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อย โรงพยาบาลศรีนครินทร์
21 ธันวาคม 2022
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โนริเอะ อารากิ
27 มกราคม 2023
คณะแพทยศาสตร์ มข. ขอแสดงความชื่นชมและยินดี นายชยากร เถาโต นักศึกษา ปริญญาโท สาขากายวิภาคศาสตร์
28 ธันวาคม 2022
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการและรับฟังประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครในงานวิจัยคลินิก
30 กันยายน 2022
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ คณะแพทยศาสตร์ มข. ริเริ่ม โครงการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ
26 สิงหาคม 2022
ฟรีหนังสือ"นวัตกรรมงานบริการพยาธิวิทยาเพื่อการรักษาโรคมะเร็งเต้านมแบบองค์รวม" โดย รศ.พญ.สุพินดา คูณมี
10 มิถุนายน 2022
คู่มือคำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดปลูกถ่ายตับ
25 พฤษภาคม 2022
วิศวะ มหิดล เยี่มชมหุ่นยนต์ทางการแพทย์ มข.
1 กุมภาพันธ์ 2023
ขอเชิญเข้าร่วม มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับ นักศึกษาบุคลากรและประชาชนครั้งที่ 3พลิกโฉม มข. สู่ประชาคม และสังคมสุขภาพดี”
22 ธันวาคม 2022
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมเชิดชูเกียรติผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ รางวัลแห่งเกียรติยศประจำปี 2565
17 ธันวาคม 2022
ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจ “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565
14 พฤศจิกายน 2022
“ศรีนครินทร์มินิมาราธอน ประจำปี 2566”
11 พฤศจิกายน 2022
คณะแพทยศาสตร์ ยินดีกับผู้ได้รับรางวัล KKU SHOW and SHARE 2022
12 ตุลาคม 2022
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินกิจการร้านค้า โครงการจำหน่ายสินค้าราคาถูก บริเวณทางเดินกลางระหว่างหน่วยอาคารสถานที่ ถึงหน้างานคลัง คณะแพทยศาสตร์
ข้อมูลคณะแพทยศาสตร์ด้านการเรียนการสอน วิชาการและหลักสูตร รวมทั้งภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ

ภาควิชา

คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยภาควิชาด้านปรีคลินิก 9 สาขา และคลินิก 13 สาขา

วิชาการและหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยงานด้านวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ รวม ถึงหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรเวชนิทัศน์

กิจการนักศึกษา

มุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรม ดูแลสวัสดิการของนักศึกษา รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิต

การวิจัย

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำาระดับโลก
0 +
นักวิจัย
0 +
ผลงานวิจัย
0 +
รางวัลงานวิจัย

เกี่ยวกับงานวิจัยของเรา

บริการทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความภาคภูมิใจของเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความภาคภูมิใจที่ได้ผลิตและบ่มเพาะบุคลากรด้านการแพทย์
ที่ออกไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ