ข่าวและกิจกรรม

ข่าว กิจกรรม ประกาศ และสื่อประชาสัมพันธ์จากคณะแพทยศาสตร์
7 กันยายน 2023
ก้าวสู่ปีที่ 51 คณะแพทยศาสตร์ ประชุมวิชาการ 𝖬𝖴𝖫𝖳𝖨𝖣𝖨𝖲𝖢𝖨𝖯𝖫𝖨𝖭𝖠𝖱𝖸 เราเป็นทีมเพื่อประชาชน
4 กันยายน 2023
"ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อง ๆ ตะวันฉาย ครั้งที่ 11" ทีมสหวิทยาการแข็งขันพร้อมสร้างความสมบูรณ์แบบในการดูแลผู้ป่วยครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน สุขภาพ, การศึกษา, การดำรงชีวิต, สังคม และการเสริมสร้างพลังอำนาจ
16 สิงหาคม 2023
“50 years MDKKU: Mom & Kids Day 2023 ส่งต่อสุขภาพดีจากคุณแม่สู่ลูกน้อย”
9 สิงหาคม 2023
ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและ สุขภาวะ Synergy for Safety and Well-being ประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 18
25 กรกฎาคม 2023
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
25 กรกฎาคม 2023
SMC  จัดสัมมนา พัฒนากลยุทธ์ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
8 กันยายน 2023
ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี “International Annual Research Meeting” ประจำปี 2566 เรื่อง “Coping with trust and trends of research in the 21st century”
4 กันยายน 2023
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567
17 สิงหาคม 2023
ขอเชิญร่วมงานThailand Health AI Datathon 2023 - MD KKU
13 มิถุนายน 2023
หน่วยระบบทางเดินหายใจ ใส่ใจสุขภาพประชาชนกับโครงการ"นอนดีชีวีมีสุข ประจำปี 2566"
8 มิถุนายน 2023
ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Pre-congress “เภสัชพันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในทางคลินิก (Pharmacogenetics and its applications in clinical practice)”
4 เมษายน 2023
ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Double Degree Program (DDP) คนแรก
25 กันยายน 2023
คณะแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล
19 กันยายน 2023
MD healthy society season 3 เสริมสุขภาวะบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ สุขภาพกาย สุขภาพใจ แข็งแรง
18 กันยายน 2023
ขอเชิญร่วมสมัครงานวิ่ง "1669 CPR RUN"
18 กันยายน 2023
Application “เตือนกินยา (Remind Me)”โหลดเลย Appดีจากคณะแพทยศาสตร์
14 กันยายน 2023
9 กันยา สถาปนาคณะแพทยศาสตร์ 51 ปี โรงเรียนแพทย์ระดับโลก
13 กันยายน 2023
ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้าจำหน่ายสินค้าในโครงการจำหน่ายสินค้าราคาถูกประจำเดือน บริเวณทางเดินกลางชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์
ข้อมูลคณะแพทยศาสตร์ด้านการเรียนการสอน วิชาการและหลักสูตร รวมทั้งภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ

ภาควิชา

คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยภาควิชาด้านปรีคลินิก 9 สาขา และคลินิก 13 สาขา

วิชาการและหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยงานด้านวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ รวม ถึงหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรเวชนิทัศน์

กิจการนักศึกษา

มุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรม ดูแลสวัสดิการของนักศึกษา รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิต

การวิจัย

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำาระดับโลก
0 +
นักวิจัย
0 +
ผลงานวิจัย
0 +
รางวัลงานวิจัย

เกี่ยวกับงานวิจัยของเรา

บริการทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความภาคภูมิใจของเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความภาคภูมิใจที่ได้ผลิตและบ่มเพาะบุคลากรด้านการแพทย์
ที่ออกไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ