ข่าวและกิจกรรม

ข่าว กิจกรรม ประกาศ และสื่อประชาสัมพันธ์จากคณะแพทยศาสตร์
6 มกราคม 2022
แพทย์ มข. ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ พร้อมประกาศผลรางวัลการพัฒนาการจัดเก็บชิ้นเนื้อมะเร็งเต้านมขนาดใหญ่
15 พฤศจิกายน 2021
ครั้งแรกในประเทศ หมอ มข.ผ่าตัดจี้เส้นเลือดสายสะดือของทารกที่ผิดปกติ ช่วยชีวิตเด็กได้สำเร็จ
1 พฤศจิกายน 2021
แผนการบริหารจัดการและวางแผนการรักษา เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6 ตุลาคม 2021
ทลายข้อจำกัด ด้วยระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Tele-Medicine) ในยุค New Normal หาหมอออนไลน์ ส่งยาถึงบ้านบริการจาก รพ.ศรีนครินทร์
17 กันยายน 2021
นักวิจัย มข. คว้ารางวัลชุดคลุมทางการแพทย์จากขยะพลาสติกใช้ซ้ำได้ 20 ครั้ง
19 มกราคม 2022
MDKKU Service @ชั้น G Central Plaza Khon Kaen หน่วยบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์
17 พฤศจิกายน 2021
ACRO จัดรสัมมนาวิชาการเรื่อง “Business Model & Technology Evaluation for Research Grants”
2 พฤศจิกายน 2021
ทีมวิจัยพยาธิวิทยาส่งมอบชุดอุปกรณ์ปทุมรักษาเพื่อการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมอย่างแม่นยำแก่โรงพยาบาลราชพฤกษ์
13 ตุลาคม 2021
แพทย์ มข.ผลักดันรัฐจ่ายค่าผ่าตัดแบบใส่ขดลวด ในผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมองโป่งพอง เพื่อประชาชนสิทธิ์บัตรทองเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างถ้วนหน้า
11 ตุลาคม 2021
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2565
11 ตุลาคม 2021
ทางเลือกสำหรับบุคคลข้ามเพศ SMC โรงพยาบาลศรีนครินทร์เปิดให้บริการคลินิกสุขภาพบุคคลข้ามเพศ
22 มกราคม 2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพิจารณาคัดเลือกดำเนินกิจการร้านค้า บริเวณพื้นที่อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มข.
22 มกราคม 2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพิจารณาคัดเลือกดำเนินกิจการร้านค้า บริเวณพื้นที่อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์(ศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ)
24 ธันวาคม 2021
ผลการคัดเลือกผู้เข้าดำเนินกิจการร้านค้าบริเวณพื้นที่ศูนย์อาหารคณะแพทยศาสตร์ ชั้น1
17 ธันวาคม 2021
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินกิจการร้านค้า บริเวณพื้นที่ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์
17 ธันวาคม 2021
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินกิจการร้านค้า บริเวณพื้นที่ภายในอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์
8 ธันวาคม 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเข้าดำเนินกิจการร้านค้า บริเวณศูนย์อาหารคณะแพทยศาสตร์ชั้น1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อมูลคณะแพทยศาสตร์ด้านการเรียนการสอน วิชาการและหลักสูตร รวมทั้งภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ

ภาควิชา

คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยภาควิชาด้านปรีคลินิก 9 สาขา และคลินิก 13 สาขา

วิชาการและหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยงานด้านวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ รวม ถึงหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรเวชนิทัศน์

กิจการนักศึกษา

มุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรม ดูแลสวัสดิการของนักศึกษา รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิต

การวิจัย

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำาระดับโลก
0 +
นักวิจัย
0 +
ผลงานวิจัย
0 +
รางวัลงานวิจัย

เกี่ยวกับงานวิจัยของเรา

บริการทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความภาคภูมิใจของเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความภาคภูมิใจที่ได้ผลิตและบ่มเพาะบุคลากรด้านการแพทย์
ที่ออกไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ