ข่าวและกิจกรรม

ข่าว กิจกรรม ประกาศ และสื่อประชาสัมพันธ์จากคณะแพทยศาสตร์
31 พฤษภาคม 2023
รพ.ศรีนครินทร์ ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
26 พฤษภาคม 2023
รพ.ศรีนครินทร์ พร้อมสนับสนุน รพ.สุรินทร์ เซ็น MOU ดูแลการปลูกถ่ายอวัยยวะไต
25 พฤษภาคม 2023
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
28 เมษายน 2023
คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
5 เมษายน 2023
มข. เปิดศูนย์เซลล์บำบัดรักษา Cellular Therapy Center สวยสุขภาพดีครบจบที่เดียว
5 เมษายน 2023
คณะแพทยศาสตร์ จับมือ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ พลิกโฉม มข. สู่ประชาคมและสังคมสุขภาพดี”
4 เมษายน 2023
ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Double Degree Program (DDP) คนแรก
17 กุมภาพันธ์ 2023
“โจ๊กที่มีส่วนผสมสารสกัดใบหม่อนและผักแพว” วัตถุดิบท้องถิ่นคุณประโยชน์สูง  เพื่อผลิตและจำหน่าย สู่ตลาดไทยและสากล
27 มกราคม 2023
คณะแพทยศาสตร์ มข. ขอแสดงความชื่นชมและยินดี นายชยากร เถาโต นักศึกษา ปริญญาโท สาขากายวิภาคศาสตร์
28 ธันวาคม 2022
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการและรับฟังประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครในงานวิจัยคลินิก
30 กันยายน 2022
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ คณะแพทยศาสตร์ มข. ริเริ่ม โครงการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ
26 สิงหาคม 2022
ฟรีหนังสือ"นวัตกรรมงานบริการพยาธิวิทยาเพื่อการรักษาโรคมะเร็งเต้านมแบบองค์รวม" โดย รศ.พญ.สุพินดา คูณมี
18 พฤษภาคม 2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพิจารณาคัดเลือก เข้าดำเนินการ Car wash อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ชั้น1
12 พฤษภาคม 2023
OUR NURSE OUR FUTURE “พยาบาลของเรา อนาคตของพวกเรา” วันพยาบาลสากล 2566
11 พฤษภาคม 2023
ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการคัดเลือดเพื่อเข้าจำหน่ายสินค้าราคาถูกในโครการจำหน่ายสินค้าราคาถูกประจำเดือน บริเวณทางเดินกลางชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 พฤษภาคม 2023
ร่วมร้อยดวงใจเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
28 เมษายน 2023
ขอเชิญชวนผู้สนใจเช่าพื้นที่เพื่อเข้ารับคัดเลือกดำเนินการ Car Wash บริเวณพื้นที่ ลานจอดรถอาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ชั้น 1
5 เมษายน 2023
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับคัดเลือก เพื่อเข้าดำเนินการร้านค้า บริเวณพื้นที่อาคารคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 1
ข้อมูลคณะแพทยศาสตร์ด้านการเรียนการสอน วิชาการและหลักสูตร รวมทั้งภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ

ภาควิชา

คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยภาควิชาด้านปรีคลินิก 9 สาขา และคลินิก 13 สาขา

วิชาการและหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยงานด้านวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ รวม ถึงหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรเวชนิทัศน์

กิจการนักศึกษา

มุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรม ดูแลสวัสดิการของนักศึกษา รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิต

การวิจัย

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำาระดับโลก
0 +
นักวิจัย
0 +
ผลงานวิจัย
0 +
รางวัลงานวิจัย

เกี่ยวกับงานวิจัยของเรา

บริการทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความภาคภูมิใจของเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความภาคภูมิใจที่ได้ผลิตและบ่มเพาะบุคลากรด้านการแพทย์
ที่ออกไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ