Skip to content

อธิบดีอัยการภาค 4 มอบเงินช่วยเหลือ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ท่านอธิบดีอัยการภาค 4 นายชวลิต วงษานรเศรษฐ์ มอบหมายให้ พันตำรวจตรีสันติ มุริจันทร์ อัยการจังหวัดประจำ สำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการในตำแหน่งเลขานุการ พร้อมด้วยนางปาริชาติ ลิ้มเจริญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่มูลนิธิคณะแพทย์ศาสตร์ จำนวน 120,000 บาท โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อม ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ และศูนย์กลางบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ และ อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email