Skip to content

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ฝ่ายพัฒนาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และพบผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.30 – 12.30 น.
ผ่านระบบ Live Stream ทาง Facebook Page : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือช่อง YouTube : MDKKU Channel

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
โทร. 043-363471, 043-363473

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email