Skip to content

โครงการนำร่อง ในการใช้บัตรบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ (รุ่นใหม่) แทนบัตรเงินสด

คณะแพทยศาสตร์ได้มี โครงการนำร่อง ในการใช้บัตรบุคลากร คณะแพทยศาสตร์(รุ่นใหม่) แทนบัตรเงินสด โดยใช้นำร่้องกับศูนย์อาหารฯ ในการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
โปรโมชั่นพิเศษ นำบัตรแทนเงินสดเปลี่ยนเป็นเติมเงินผ่านบัตรบุคลากร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 รับสิทธิ แลกเครื่องดื่มขนาด 16 onz เมนูใดก็ได้ 1 แก้ว ณ ร้านจำหน่ายเครื่องดืม บาร์น้ำ ตรงข้ามแคชเชียร์ ฟรี!
 
หมายเหตุ : หากต้องการเปลี่ยนบัตรพนักงานเป็นรุ่นใหม่ มีค่าใช้จ่ายจำนวน 300 บาท ในกรณีบัตรยังไม่หมดอายุการใช้งาน
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email