Skip to content

Day: ตุลาคม 5, 2564

วันพยาบาลแห่งชาติ 2564

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 2564

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์จากมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

วิธีจัดการความเครียดจากการเรียนออนไลน์

MED Mind KKU บริการให้การปรึกษาสำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ “ทุกหลักสูตร”

นายณัฐภพ ปีนะกาตาโพธิ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลศรีกาลพฤกษ์” ประจำปีการศึกษา 2564 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา ภาคต้นประจำปีการศึกษา 2564