Skip to content

MED Mind KKU บริการให้การปรึกษาสำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ “ทุกหลักสูตร”

เปิดให้บริการ

วันจันทร์ เวลา 13.00 – 16.30 น.
วันพุธ เวลา 9.00 – 12.00 น.

ติดต่อขอนัดหมาย

วันทำการ เวลา 8.30 – 16.30 น.
หรือสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ 043-363429
Line : @741getna

โดยงานบริการการศึกษา ชั้น 6 ฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email