Skip to content

MED Mind KKU บริการให้การปรึกษาสำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ “ทุกหลักสูตร”

เปิดให้บริการ

วันจันทร์ เวลา 13.00 – 16.30 น.
วันพุธ เวลา 9.00 – 12.00 น.

ติดต่อขอนัดหมาย

วันทำการ เวลา 8.30 – 16.30 น.
หรือสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ 043-363429
Line : @741getna

โดยงานบริการการศึกษา ชั้น 6 ฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
เข้าสู่ระบบ
คำแนะนำ
  • แบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบการใช้งานระบบเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น ซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับปรุงและยังไม่สามารถใช้งานได้จริง
  • หากท่านต้องการเข้าสู่ระบบ กรุณาใช้การเข้าสู่ระบบแบบเดิมที่ท่านเคยใช้งานได้ตามปกติ