Skip to content

วิธีจัดการความเครียดจากการเรียนออนไลน์

ฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การปรึกษาสำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ “ทุกหลักสูตร”

เปิดให้บริการ
วันจันทร์ เวลา 13.00 – 16.30 น.
วันพุธ เวลา 9.00 – 12.00 น.

ติดต่อขอนัดหมาย
วันทำการ เวลา 8.30 – 16.30 น.
หรือสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ 043-363429
Line : @741getna

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email