Skip to content

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา ภาคต้นประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการพิจารณาทุนการศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564 ในการนี้ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ใคร่ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิการศึกษา ภาคต้นประจำปีการศึกษา 2564 ตามรายระเอียดที่แนบประกาศนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email