Skip to content

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา ภาคต้นประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการพิจารณาทุนการศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564 ในการนี้ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ใคร่ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิการศึกษา ภาคต้นประจำปีการศึกษา 2564 ตามรายระเอียดที่แนบประกาศนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
เข้าสู่ระบบ
คำแนะนำ
  • แบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบการใช้งานระบบเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น ซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับปรุงและยังไม่สามารถใช้งานได้จริง
  • หากท่านต้องการเข้าสู่ระบบ กรุณาใช้การเข้าสู่ระบบแบบเดิมที่ท่านเคยใช้งานได้ตามปกติ