Skip to content

ทลายข้อจำกัด ด้วยระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Tele-Medicine) ในยุค New Normal หาหมอออนไลน์ ส่งยาถึงบ้านบริการจาก รพ.ศรีนครินทร์

ในภาวะปัจจุบันที่โลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีภาระหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ป่วยโรคอื่นๆเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน  แต่ในการเดินทางเพื่อมารักษาที่โรงพยาบาลฯหรือสถานพยาบาลนั้น อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคระหว่างการเดินทางได้ ทั้งต่อผู้มารับบริการ ญาติและบุคลากรทางการแพทย์

         ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาให้เข้ามาช่วยสนับสนุนการเดินทางโดยไม่จำเป็นให้ลดลงได้ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์  จึงได้เพิ่มเติมระบบบริการด้านการการแพทย์ทางไกล (Tele Medicine) ในยุค New Normal เพื่อแก้ไขข้อจำกัดด้านการเดินทาง,  ลดระยะเวลารอคอยของผู้รับบริการ, ลดความแออัดและประหยัดเวลาของการมารับการรักษาที่โรงพยาบาลฯ, ลดความตึงเครียดของผู้ป่วยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง โดยแพทย์สามารถตรวจรักษา วินิจฉัยโรคได้ทั้งคนไข้ใหม่ และคนไข้ที่ต้องมีการติดตามผลการรักษา (Follow Up) ผู้รับบริการก็ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน ได้ประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้รับบริการและแพทย์ผู้ทำการรักษา   โดยระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Tele-Medicine) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. ได้แก่ โครงการส่งยาถึงบ้านและ บริการ SMC หาหมอออนไลน์

            โครงการส่งยาถึงบ้าน โรงพยาบาลศรีนครินทร์  : สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ที่มีสิทธิบัตรทองหรือสิทธิข้าราชการ  โดย รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยถึงแนวความคิดนี้ว่า เป็นการลดความเสี่ยง เลี่ยงโควิด ด้วยบริการส่งยาถึงบ้านให้ผู้ป่วย โดยผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมารับยาด้วยตนเอง เพื่อควบคุมการระบาดของโรค โควิด 19 และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและญาติ โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้

 1. ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ รับยาชนิดเดิม ขนาดเดิม มาอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยประมาณ 6 เดือน โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน
 2. ยาที่ใช้ในการรักษาต้องเป็นยาที่ไม่มีอันตราย ไม่เสื่อมสภาพง่ายขณะจัดส่ง ไม่ควรเป็นยาที่มีการควบคุมอย่างเคร่งครัด เช่น ยาแช่เย็น ยาเคมีบำบัด หรือยาเสพติดออกฤทธิ์ต่อประสาท
 3. ผู้ป่วยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ ก่อนยาของท่านหมด ผ่านทาง LINE Official : @247tktko Facebook Page : ส่งยาถึงบ้าน หรือโทรศัพท์ 043-363 817 (10.00-16.00 น.) ในวันและเวลาราชการ
 4. ข้อมูลที่ท่านจะต้องเตรียมให้เจ้าหน้าที่ ได้แก่
 • บัตรนัดจากโรงพยาบาลที่มีหมายเลขประจำตัวผู้ป่วย
 • บัตรประชาชน
 • สิทธิการรักษา
 • เอกสารการรับยาต่อเนื่อง (ถ้ามี)
 • ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งพร้อมเบอร์ติดต่อ
 • หากเป็นญาติผู้ป่วย กรุณาแจ้งชื่อและเบอร์ที่สามารถติดต่อได้
 1. บริการส่งยาถึงบ้านนี้ มีค่าบริการจัดส่ง แบบเก็บเงินปลายทาง
 2. โรงพยาบาลฯจะจัดส่งยา โดยบรรจุลงกล่องไปรษณีย์ เมื่อท่านได้รับและชำระค่าบริการจัดส่งแบบเก็บเงินปลายทาง ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายการยาที่ได้รับได้

               SMC หาหมอออนไลน์ : สำหรับผู้ที่เคยมารับบริการที่ SMC โรงพยาบาลศรีนครินทร์และผู้รับบริการที่สะดวกชำระค่าบริการเพิ่มเติม เพื่อความสะดวก ด้วยบริการ Tele-Consult วีดีโอคอลปรึกษาแพทย์ และการรับยาที่รวดเร็วกว่า ด้วยบริการรับยาด้วยตนเองแบบ Drive Thru   ด้วยคอนเซปต์ “อยู่ที่ไหนก็หาหมอได้” ด้วยบริการ ‘SMC หาหมอ… Online’ โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ไม่ต้องเสียเวลารอคิว ให้คำปรึกษาผ่าน LINE Official และสามารถวีดีโอคอลกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาจากศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC: Special Medical Center) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีรายละเอียดการเข้ารับบริการ ดังนี้

 1. ผู้รับบริการ ต้องเป็นผู้ที่เคยมาตรวจรักษากับแพทย์ SMC แล้ว อย่างน้อย 1 ครั้ง
 2. กรณีรับยาต่อเนื่อง ขอให้ท่านติดต่อขอรับบริการก่อนยาหมด ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 3. มีบริการรับยาด้วยต้นเองแบบ Drive Thru กรณีมียาแช่เย็น ยาเคมีบำบัด หรือยาเสพติดออกฤทธิ์ต่อประสาท
 4. หลังจากท่านได้ยืนยันและชำระค่าบริการแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับผ่านระบบ LINE Official เพื่อให้คำแนะนำและแจ้งนัดรับยา-ส่งยา

โดยสามารถรับบริการง่ายๆ ผ่าน Line ID: @925lcmck

ให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ 08.30-15.00 น., เสาร์-อาทิตย์ 09.00-12.00 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

ติดต่อสอบถาม โทร.043-366 260 ในวันและเวลาทำการ

ชั้น 1 อาคาร สว. 19 ชั้น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email