คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุมหน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยม  นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "วันถุงลมปอดโป่งพองโลก ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562" โดยมี รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ ประธานการจัดงาน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ผู้นำชุมชน อสม. และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย