คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมมอบดอกไม้สถาปนาคณะสาธารณสุขและบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้โพส : admin | วันที่ : 2020-02-03 13:43:14 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 133 คน

รศ.นพ.ทรงศักดิ์  เกียรติชูสกุล  รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมนางรื่นฤดี แก่นนาค  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร   ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ต่อมาได้ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ  รศ.ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอแก่น เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย