คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการกีฬาแพทยศาสตร์สัมพันธ์ 2562

ผู้โพส : admin | วันที่ : 2020-02-03 13:45:50 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 134 คน

ดังที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้มีการพบปะ ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการกระชับความสัมพันธ์ ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน โดยการแข่งขันประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 10 ชนิด และการประกวดกองเชียร์ และเชียร์หลีดเดอร์  โดยได้มีการจัดพิธีเปิดกีฬา แพทยศาสตร์สัมพันธ์ ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ฯ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งการเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ธเนศ รังษีขจี รักษาการ รองคณบดีฝ่ายคลังพัสดุ และทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในการเปิดการเปิดงาน พร้อมด้วยประธานสี และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ และผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล โดยมี นางสาวธาริณี เพชรรัตน์ หัวหน้างานบริการพยาบาล  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และร่วมเต้นแอโรบิกแดนซ์ สร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับนักกีฬาแอโรบิก เป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการ  หลังจากนั้นได้มีการจัดการแข่งขัน กีฬาแอโรบิกแดนซ์ โดยทำการแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น 4 สี ได้แก่ สีม่วง สีฟ้า สีเขียว และสีชมพู การแข่งขันใช้เวลา 45 นาที โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งประเมินจาก ความพร้อมเพรียง ความแข็งแรงในการเข้าจังหวะ ความเหมาะสมของการแต่งกาย การยิ้มแย้มแจ่มใส และความคึกคักของกองเชียร์ข้างสนาม  ผลการแข่งขัน กีฬาแอโรบิกแดนซ์ การแข่งขันกีฬาแพทยศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปี 2562 ได้แก่ รองชนะเลิศลำดับที่3 สีชมพู, รองชนะเลิศลำดับที่2 สีเขียว, รองชะเลิศลำดับที่ 1 สีฟ้า และรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 สีม่วง โดยคะแนนในการแข่งขันในครั้งนี้จะนำรวมเพื่อหาผู้ชนะเลิศถ้วยกีฬารวมต่อไป