คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อเวลา 08.30 น.( 9 ธันวาคม 2562 )   ผศ.พญ.สุภัชชา ประเสริฐเจริญสุข  รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร  พร้อม คุณรื่นฤดี แก่นนาค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร  ร่วมมอบเงินสมทบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่นและมูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพุฒาจารย์ เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้ห้องอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี  โรงพยาบาลขอนแก่น