คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เนื่องในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยตัวแทนคณะ นางรื่นฤดี แก่นนาค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และมอบดอกไม้แสดงความยินดี แด่ ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี รศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนมอบ ณ สวนแห่งการเรียนรู้ อาคารวิทยาศาสตร์ 05 (อาคารเรียนรวม) 

โดยภายในงานด้รับเกียรติจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหลังจากประกอบพิธีทางศาสนาเสร็จสิ้น ทางคณะได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยการมอบทุนการศึกษาและมอบสิ่งของบริจาคให้กับโรงเรียนคนตาบอด จ.ขอนแก่น ต่อไป