คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลดความเสี่ยงเลี่ยงโควิด19 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ส่งยาถึงบ้าน

ผู้โพส : admin | วันที่ : 2020-03-24 15:31:31 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 2465 คน

              รศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรนีครินทร์ เปิดเผยถึงโครงการนี้ว่า  ในช่วงเวลานี้การออกมาทำธุระนอกบ้านในแหล่งชุมชนที่มีคนจำนวนมากมีความเสี่ยงที่ทุกคนมีโอกาสได้รับเชื้อโควิด 19  โดยเฉพาะการมาโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ก็จะยิ่งมีความเสี่ยงสูงมากขึ้นไปอีก และถ้าโชคไม่ดีได้รับเชื้อโควิด 19 โอกาสที่ผู้ป่วยรายนั้นจะมีอาการรุนแรง เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคโควิด 19 ได้สูงยิ่งขึ้น ดังนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ก็ไม่ควรมาโรงพยาบาล แต่ผู้ป่วยที่ต้องมารับการรักษาต่อเนื่องมีนัดต้องมาตรวจรักษาตามนัดในช่วงเวลานี้ควรทำอย่างไรดี จึงเป็นที่มาของโครงการ ลดความเสี่ยงเลี่ยงโควิด 19

                ทางโรงพยาบาลจะจัดยาส่งให้ผู้ป่วยถึงบ้าน หรือส่งยาไปที่ร้านยาใกล้บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยหรือญาติไปรับยาที่ร้านยาคุณภาพใกล้บ้าน และได้รับคำแนะนำการใช้ยาที่ถูกต้องจากเภสัชกรด้วย ทั้งลดความเสี่ยงการได้รับเชื้อโควิด 19 ลดความแออัด ลดค่าใช้จ่าย และไม่เสียเวลาในการเดินทาง ขั้นตอนต่างๆ ก็ไม่ยุ่งยาก

  1. ผู้ป่วยแจ้งความประสงค์ว่าต้องการให้ทางโรงพยาบาลส่งยาให้ที่บ้าน หรือที่ร้านยาใกล้บ้าน
  2. ควรประสานมาที่โรงพยาบาลก่อนนัดอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ แจ้งรายละเอียด ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ห้องตรวจ ยืนยันที่อยู่ เพื่อทางโรงพยาบาลต้องเตรียมตรวจสอบสิทธิ์การรักษา สั่งยา และนำยามาบรรจุกล่อง และนำส่ง โดยเป็นระบบเก็บค่าใช้จ่ายการจัดส่งที่ปลายทาง
  3. ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ รับยาชนิดเดิม ขนาดเดิมมาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยประมาณ 6 เดือน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และยาที่รักษานั้น ไม่ได้เป็นยาอันตราย หรือเสื่อมสภาพง่ายเมื่อจัดส่งทางไปรษณีย์หรือทางบริษัทขนส่ง หรือยาที่มีการควบคุมอย่างเคร่งครัด เช่น ยาเคมีบำบัด ยาเสพติด เป็นต้น
  4. ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทอง ข้าราชการเข้าร่วมโครงการ ลดความเสี่ยงเลี่ยงโควิด 19 ได้ ส่วนสิทธิ์การรักษาประกันสังคมในเบื้องต้นนี้ใช้ระบบการรับยาโดยไม่ต้องพบแพทย์ คือ ต้องนำเอกสารการส่งตัวจากโรงพยาบาลสิทธิ์หลักมารับยาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ โดยไม่ต้องพบแพทย์ เพื่อลดความแออัด ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด 19 และถ้าทางสำนักงานประกันสังคมได้อนุญาตให้ใช้เอกสารการส่งตัวครั้งก่อนได้ ก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
  5. เพื่ออำนวยความสะดวก สามารถส่งข้อมูลมาที่ ไลน์หมอสมศักดิ์ @276lwbza หรือ เพจ FB ส่งยาถึงบ้าน โทร 043 363 106 เวลา 10:00-12:00 น.และ 13:00-16:00 น. ในวันและเวลาราชการ
  6. ข้อมูลที่ต้องแจ้งทางโรงพยาบาล ประกอบด้วย

6.1  บัตรโรงพยาบาลศรีนครินทร์

6.2 บัตรประชาชน หรือเลข 13 หลัก

6.3 สิทธิการรักษา จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง หรือบัตรทอง

6.4 บัตรนัด

6.5 เอกสารการรับยาต่อเนื่อง

6.6 ที่อยู่ที่ต้องการให้ส่งยาถึงผู้ป่วย

6.7 ชื่อผู้แจ้ง และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อใช้ติดต่อกลับ กรณีมีข้อสงสัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติม