คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ออกมาตรการรับมือการระบาดโควิด -19

ผู้โพส : admin | วันที่ : 2020-03-30 12:46:28 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 1581 คน

               

             โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา covid-19 ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

               โรงพยาบาลศรีนครินทร์รับตรวจการติดเชื้อ COVID-19  รักษาและป้องกันการแพร่กระจาย  ทางโรงพยาบาลได้เตรียมความพร้อมโดยมีการจัดประชุมเตรียมมาตรการดำเนินงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ รวมทั้งการประชุมกลุ่มย่อยเมื่อเกิดปัญหาในจุดต่างๆ 

               โรงพยาบาลได้มีการแยกจุดตรวจสำหรับผู้ที่มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน อาทิ มีไข้ ไอ หอบ เจ็บคอ หรือเข้าข่ายต้องสงสัยว่าจะได้รับเชื้อ COVID-19 ที่บริเวณจุดคัดกรอง ใต้ตึก 2 ก ซึ่งมีการคัดกรองตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มีการประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัดและกรมควบคุมโรคติดต่ออย่างใกล้ชิด พร้อมรายงานเคสที่น่าสงสัย อย่างมีขั้นตอน 

               มีการจัดเตรียมห้องความดันลบเพื่อรองรับผู้ป่วยหนัก และปิดหอผู้ป่วยเตรียมรองรับผู้ป่วยอาการเบาและปานกลาง

โรงพยาบาลได้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการและบุคลากร ดังนี้

1.  กำหนดจุดคัดกรองก่อนเข้าปฏิบัติงานหรือเข้ารับบริการในโรงพยาบาล ตามจุดบริการ 9 จุด ได้แก่ ทางเข้าอาคาร กว. ชั้น 1 , ทางเข้าอาคาร สว. ชั้น 1, บริเวณหน้าประชาสัมพันธ์ รพ., บริเวณข้างร้านเวชภัณฑ์ ชั้น 1 , หน้าห้องผ่าตัดและ ICU CVT ชั้น 2, หน้าห้องตรวจ ENT, หน้าลิฟท์อาคาร ค-ง, ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี และข้างหน้องสมุดคณะแพทย์

2.  โครงการส่งยาถึงบ้านลดความเสี่ยง COVID-19

3.  จัดให้มีการฝึกซ้อมใส่ชุด PPE  และใส่อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ ให้แก่บุคคลากร

4.  นวัตกรรมเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ โดยทำงานร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์