คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ รวมใจฝ่าวิกฤติ Covid – 19

ผู้โพส : admin | วันที่ : 2020-03-31 14:37:42 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 301 คน

               คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เดินหน้าผลิตหน้ากากผ้าและหน้ากากเฟสชิว ( face shield ) หรือ หน้ากากป้องการละอองเชื้อโรค เพื่อส่งจ่ายให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองผู้ป่วยและแจกจ่ายให้บุคลากรภายในองค์กร เพื่อป้องกันการระบาดของโรค covid-19 ที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน ในการผลิตหน้ากากผ้านั้นทางหน่วยตัดเย็บได้ใช้ผ้าที่ได้รับบริจาคจากประชาชน นำมาตัดเย็บ โดยใน 1 วัน ผลิตได้ จำนวน  490 ชิ้น/วัน  เพื่อแจกจ่ายให้แก่บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์  ทั้งนี้ยังมีส่วนที่ทางคณะฯได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการร่วมตัดเย็บหน้ากากผ้า อาทิ วิทยาลัยอาชิวะขอนแก่น และศูนย์รัตนาภา จ.ขอนแก่น รวมทั้งกลุ่มอาจารย์เกษียณราชการ มข. ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี        

        ในส่วนของการผลิตหน้ากากเฟสชิว ( face shield ) หรือ หน้ากากป้องการละอองเชื้อโรคนั้น  ทางคณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมกับกลุ่มจิตอาสา และบุคลากรผลิตหน้ากาก face shield  ซึ่งใน 1 วันผลิตได้ประมาณ 300 ชิ้น  เพื่อนำจ่ายให้แก่ หมอ พยาบาล และ บุคลการทางการแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโดยตรง  ทั้งนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีความเป็นห่วงทั้งบุคลากรและผู้มารับบริการทุกท่าน