คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ จับมือกับ IN-RIE ร่วมเป็นกองหนุนสู้  COVID-19 ผลิตตู้ฆ่าเชื้อสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้รพ.ศรีนครินทร์    

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ พร้อมด้วย รศ. ดร. วิทยา อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน (Institute of Nanomaterials Research and Innovation for Energy (IN-RIE) อาจารย์ ดร. วิรัตน์ เจริญบุญ  ผศ. ดร. นงลักษณ์ มีทอง และนักศึกษาจากสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำตู้ฆ่าเชื้อสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้ร่วมกันพัฒนาและจัดทำขึ้นเพื่อมามอบให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี และรศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ 

จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ ไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดง่าย แต่ละภาคส่วนได้เร่งระดมความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อที่จะสนับสนุนให้การรักษาและควบคุมโรคระบาดดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง   สถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จึงได้คิดค้นพัฒนาและผลิต ตู้ฆ่าเชื้อสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ขึ้น และสามารถทำให้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้มาใช้ได้อีก

อาจารย์  ดร. วิรัตน์ เจริญบุญ กล่าวว่า  ตู้ฆ่าเชื้อสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ นี้จัดทำขึ้นโดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุปกรณ์นี้จะสามารถช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ เพื่อรับมือกับไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักในตอนนี้ โดยอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคสำหรับใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะ อาทิ เช่น ชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE : Personal Protective Equipment) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการท์  สามารถนำมาฆ่าเชื้อเพื่อใช้ซ้ำได้ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ด้วย สำหรับชุดตู้ฆ่าเชื้อสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ประกอบด้วย ตู้อบโอโซน ตู้ยูวี ตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ  ซึ่งสามารถตั้งเวลาในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจึงใช้ได้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายชนิด