คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2563  ณ  สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธีระ บัณฑรวรรณ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ / ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พร้อมด้วย ดร.ธีนิดา บัณฑรวรรณ, ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี   ผศ.ดร.กนกอร บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  อ.สมใจ  คงคาชาติ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มอบเครื่องช่วยหายใจ ในโครงการ “ บริจาคเครื่องช่วยหายใจ ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์  โดยมี รศ.นพ..อภิชาติ   จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ  เพื่อใช้ในการช่วยเหลือชีวิตประชาชนชาวไทยและเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยมียอดสูงขึ้นเป็นลำดับในแต่ละวันและเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าถึงผู้ป่วยได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากที่สุด