คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 63 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รวมเป็นมูลค่า 1,000,000 บาท คุณกมลชนก ธนะสูตร ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วยคณะผุ้บริหารและพนักงาน เป็นผู้นำมอบในครั้งนี้ โดยมีรศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนรับมอบ

                คุณกมลชนก ธนะสูตร ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันน่าเป็น ห่วงเป็นอย่างมาก และตามที่ทุกท่านได้ติดตามข่าวสาร ในประเทศไทยยังมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ทุกวัน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อ ดังนั้นเมื่อไม่สามารถ ป้องกันได้จึงต้องใช้วิธีการรักษาเท่านั้น และควบคุมชะลอเพื่อไม่ให้มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เพราะจะทำให้การรักษาเป็นไปได้ยาก เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์และ โรงพยาบาลอาจไม่เพียงพอในการรองรับและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเป็นจำนวนมากในคราวเดียว ด้วยการแพร่ระบาดอย่างไม่หยุดยั้ง แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านต้อง ทำงานหนักและมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากในการทำงาน ในสถานการณ์ที่ยากลำบากในขณะนี้ ทางบริษัทฯ มีความเข้าใจและขอเป็นกำลังใจรวมทั้งขอขอบคุณแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ทางการแพทย์ที่ให้ความทุ่มเท เสียสละและทำงานหนักอย่างมากเพื่อประชาชนคนไทยทุกคน

                บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบอุปกรณ์ทางการ แพทย์เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษา ผู้ป่วยติดเชื้อ และเพื่อป้องกันแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านให้มีความปลอดภัยและ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นใจในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป ในฐานะผู้แทน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ปลอดภัยและสามารถทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกคนให้หายจากโรคระบาดนี้ได้อย่าง รวดเร็ว ซีพี ออลล์ ขอร่วมเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคน และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน    ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพาคนไทยผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเพราะคนไทยไม่ทิ้งกัน

รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวขอบคุณบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น