คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากเครือข่ายวิศวะมอดินแดงต้านโควิด19 นำโดยคุณสุกิจ ศิรินรกุล วศ.13 ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย คุณวัชรี ศิรินรกุล วศ.14 คุณเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ วศ.13 กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณมนทิพย์ วงษ์นาคเพ็ชร์ ณ ห้องประชุมหนองแวง ชั้น 6 สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ กล่าวว่า “ขอขอบคุณเครือข่ายวิศวะมอดินแดงต้านโควิด19 เป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเครื่องผลิต Hydroxyl เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสในห้องผ่าตัด 1 เครื่อง และแผ่นกรองอากาศ จำนวน 200 แผ่น มอบให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย” ด้าน คุณสุกิจ ศิรินรกุล ได้กล่าวว่า “วันนี้จบภารกิจ “เครือข่ายวิศวะมอดินแดงต้านภัยโควิด” ซึ่งพี่น้องเครือข่ายวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้บริจาคเงินและสิ่งของ รวมมูลค่า 1,230,000 บาท และได้มีภารกิจเพิ่มเติมในการซื้อ เครื่องผลิต Hydroxyl เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสในห้องผ่าตัด 1 เครื่อง และแผ่นกรองอากาศ จำนวน 200 แผ่น เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ที่ประสบปัญหาจากภัยโควิด แต่เนื่องจากทางโครงการตั้งใจที่จะร่วมบริจาคให้กับโครงการ “พี่ น้อง สู่ COVID – 19 ” ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ตั้งใจช่วยเหลือด้านอาหารให้กับนักศึกษาที่ยังตกค้างอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ และขาดแคลน เป็นจำนวน 40,000 บาท ซึ่งยอดเงินยังไม่เพียงพอ ผมจึงได้บริจาคเพิ่มอีก 10,960 บาท จึงมียอดบริจาครวมทั้งสิ้น 1,240,960 บาท สรุปยอดความช่วยเหลือของ ภารกิจ “เครือข่ายวิศวะมอดินแดงต้านภัยโควิด” ในการนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยเป็นจำนวนทั้งสิ้น 53 แห่ง ขอขอบคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมด้วยช่วยกันในบุญครั้งนี้ครับ”   

          เครื่องผลิต Hydroxyl เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสในห้องผ่าตัด ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้รับมอบในครั้งนี้ คือ เครื่อง Odorox OH-Air เป็นเครื่องผลิตประจุ Hydroxy (Hydroxy,OH-) ความเข้มข้นสูงโดยสามารถปล่อยประจุ Hydroxy ออกมาได้มากกว่า 1 ล้านประจุต่อลบ.ชม. (ผ่านการทดสอบยืนยันในห้องปฏิบัติการ) ซึ่ง Hydroxyl เป็น Oxidation agent เช่นเดียวกับโอโซน (03),ไฮโดรเจน เปอร์อ๊อกไซด์ (Hydrogen peroxide) และคลอรีน (Chlorine)แต่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อสูงกว่ามาก เพราะมี Oxidation Potential (volts) ที่สูงกว่า (0H : 2 8V, 08:2 03V, Hydrogen perowdeะ1.7V. Chlorine 1.38v) Hydroxyl พบได้ทั่วไปในบรรยากาศรอบตัวเราได้รับการทดสอบแล้วว่าปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยง ไม่เป็นพิษเหมือนก๊าซโอโซนหรือก๊าซคลอรีน ผ่านการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการต้านชีวภาพชั้นนำในสหรัฐอมริกาแล้วว่าสามารถกำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเรื้อรา ทั้งในอากาศ และบนพื้นผิวได้สูงสุดถึง 99.99% ได้รับการทดสอบโดยสถาบันการแพทย์ด้านไวรัสวิทยาชั้นนำระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่นแล้วว่าสามารถกำจัดไวรัส สายพันธุ์ Corona ได้มากถึง 99.7% ที่ความเข้มข้นของประจุ Hydroxy เพียง 7,000 ประจุต่อลบ.ชม. ทั้งยังสามารถกำจัด มลพิษทางอากาศ และฆ่าเชื้อโดยการปล่อยประจุ Hydroxy ความเข้มข้นสูงให้กระจายไปทั่วห้องในทันทีทั้งในอากาศและบนพื้นผิว ไม่ได้กำจัดโดยการนำอากาศมาผ่านเครื่องเพื่อดักจับหรือทำลายในตัวเครื่อง ซึ่งอาจต้องใช้เวลานานมากเป็นชั่วโมง กว่าจะนำอากาศทั้งหมดในห้องมาทำการบำบัดของเสียและโดยมากสามารถหมุนเวียนอากาศได้เพียงบางส่วนเท่านั้นทำให้เชื้อโรคตกค้างในอากาศเป็นจำนวนมากในระดับที่ก่ออันตรายได้ และก็ไม่สามารถกำจัดเชื้อโรคบนพื้นผิวได้ เป็นเครื่องที่ได้รับการรับรองจาก USFDA ว่าสามารถผลิต Hydroxy ออกมาได้โดยไม่ปล่อยสารพิษตัวอื่น เช่น Ozone, Formaldehyde หรือ Benzene ออกมาเจือปนในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการยืนยันว่าสามารถกำจัดไวรัส Influenza A และ Airborne Virus ได้มากกว่า 99.997%