คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รพ.ศรีนครินทร์ ร่วมกับ สปสช บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ผู้โพส : admin | วันที่ : 2020-06-29 11:06:24 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 753 คน

 


 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จัดให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2563 ให้กับประชาชนกลุ่มกลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง บุคคลโรคอ้วน น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัมหรือBMI มากกว่า 35                      ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ ทุกสิทธิ์การรักษา            (มีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์) สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง              ในวันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 14.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ จุดบริการ     ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด  โดยจะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แบบ "First come First serve"           (มาก่อนได้ก่อน)

             สำหรับ บุคคลอายุ  6 เดือน -2 ปี รับบริการที่ห้องตรวจกุมารเวชกรรม คลินิกสุขภาพเด็กดี  อาคารผู้ป่วยนอก ทุกบ่ายวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2563 จนกว่าวัคซีนจะหมด

             หญิงตั้งครรภ์ อายุ 4 เดือนขึ้นไป รับบริการ ที่ห้องฝากครรภ์ อาคารผู้ป่วยนอก ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม  2563             

               สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ งานเวชกรรมสังคม  โทร 043-363568, 043-363573 , 043-363094 หรือเบอร์ภายใน 63568 , 63573 , 63094

             หมายเหตุ:
                  1. ท่านสามารถรับบริการฉีดวัคซีนฟรี ที่สถานบริการสุขภาพใกล้บ้านได้ทุกแห่ง                     ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าวัคซีนจะหมด