คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ เปิดร้านค้าสวัสดิการ สาขา 2

ผู้โพส : administrator | วันที่ : 2020-07-03 14:16:12 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 320 คน

         รศ.นพ.อภิชาติ   จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณะเพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมรศ.นพ.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ผศ.พญ.สุภัชชา  ประเสริฐเจริญสุข  ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร  และคุณวรเดช  เลิศโรจน์ปัญญา  ผู้จัดการทั่วไป ด้านส่งเสริมธุรกิจ SBP 2 ร่วมพิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์ สาขาที่ 2  ณ บริเวณหน้าห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 1  โรงพยาบาลศรีนครินทร์  ซึ่งจะทำให้บุคลากรและผู้มารับบริการที่โรงพยบาลมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบที่มาตรฐานที่ครบครั้นพร้อมอำนวยความสะดวกทั้งระบบการจ่ายบิลต่างๆ ด้วยเคาท์เตอร์เซอร์วิส และยังมีการตรวจวัดอุณภูมิคนมาใช้บริการและกำหนดจำนวนผู้บริการไม่ให้มีการแออัดกัน เพื่อรักษาระยะห่าง