คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รับมอบเงินบริจาคสบทบเข้ากองทุนวันศรีนครินทร์

ผู้โพส : administrator | วันที่ : 2020-07-08 15:01:02 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 294 คน

        เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563  นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร  ประธานฝ่ายจัดหาทุน กองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี   ให้เกียรติเป็นตัวแทนผู้มีอุปการคุณมอบป้ายบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนวันศรีนครินทร์   โดยมี รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  พร้อม ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู  รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ   นางวัฒนา  พุทธิสวัสดิ์  ผู้จัดการกองทุนฯร่วมรับมอบ  ณ ห้องกองทุนวันศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น