คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ รับมอบเครื่องทำน้ำเย็น 50 เครื่อง

ผู้โพส : administrator | วันที่ : 2020-07-09 15:08:51 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 390 คน

     คุณวิโรจน์ ศรีสดใส ได้มอบเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 50 เครื่อง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่สุจิตรา ศรีสดใส และคุณสุภาวดี ศรีสดใส ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นประธานรับมอบของบริจาค โดยมีหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรงพยาบาลเครือข่ายเข้าร่วมรับมอบของบริจาค ดังนี้

       1.โรงพยาบาลน้ำพอง จำนวน 5 เครื่อง 2.โรงพยาบาลมหาสารคาม จำนวน 5 เครื่อง 3.โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 3 เครื่อง 4.โรงพยาบาลทันตกรรม จำนวน 4 เครื่อง 5.โรงพยาบาลเมืองพล จำนวน 2 เครื่อง 6.รพ.สต.บ้านโนนสูง จำนวน 2 เครื่อง 7.แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก จำนวน 5 เครื่อง 8.หออภิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่น จำนวน 1 เครื่อง 9.หน่วยอาคารและสถานที่ จำนวน 1 เครื่อง 10.แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน 2 เครื่อง 11.แผนการกพยาบาลห้องผ่าตัด จำนวน 2 เครื่อง 12.หอผู้ป่วย กว6/2 จำนวน 1 เครื่อง 13.งานสังคมสงเคราะห์ ตึกกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 14.งานแม่บ้าน (หน่วยซักฟอกและหน่วยรับส่งผู้ป่วย) จำนวน 2 เครื่อง 15.หน่วยรังสีวินิจฉัย จำนวน 1 เครื่อง 16.ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร จำนวน 2 เครื่อง 17.ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จำนวน 5 เครื่อง 18.อาคารเวชวิชาคาร จำนวน 1 เครื่อง 19.หน่วยปฐมภูมิ นักศึกษา มข จำนวน 1 เครื่อง 20.หน่วยปฐมภูมิ PCU 123 จำนวน 1 เครื่อง 21.หน่วย SMC จำนวน 2 เครื่อง 22.หน่วยตรวจสอบสิทธิ ตึกกัลยาณิวัฒนานุสรณ์

        งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุ