คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Together WE CAN by IFMSA-Thailand โครงการดีๆ ที่ต้องบอกต่อ

ผู้โพส : administrator | วันที่ : 2020-07-17 16:40:42 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 605 คน

ในฐานะนักศึกษาแพทย์และเภสัช เราสามารถช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งต่างล้วนเป็นรุ่นพี่ของพวกเราอย่างไร ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ครั้งนี้?’ คำถามนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการริเริ่มโครงการ Together WE CAN by IFMSA-Thailand หรือโครงการระดมทุนบริจาคบรรเทาทุกข์โควิด-19 ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษาแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม MDKKUSTRONGER โดยมี รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (International Federation of Medical Students Associations)

 

ปัญหาของสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ซึ่งได้เกิดการระบาดในวงกว้างและมีแนวโน้มที่สถานการณ์การระบาดจะยืดเยื้อยาวนาน ส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ขาดแคลนในโรงพยาบาลทั่วประเทศและบุคลากรทางการแพทย์เกิดความเหนื่อยล้าจากการทำงานที่หนักขึ้นรวมถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซึ่งปัญหาเหล่านี้แองทำเกิดการริเริ่มโครงการระดมทุนบริจาคช่วยบรรเทาทุกข์โควิด-19 ขึ้น เพื่อช่วยส่งแรงใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นแนวหน้าในการต่อสู้และรักษาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 2019 และเพื่อสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด 2019 แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคระดมทุนเพื่อการแก้วิกฤตการณ์ครั้งนี้ร่วมกัน โครงการฯ ได้จัดจำหน่ายเสื้อ Together We CAN เพื่อระดมทุนบริจาคให้โรงพยาบาลศูนย์ 20 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในราคาจำหน่ายตัวละ 199 บาท โดยการซื้อเสื้อ 1 ตัวจะมีการบริจาคเงินจำนวน 100 บาท ซึ่งมีเป้าหมายการจัดจำหน่ายจำนวน 2,000 ตัว โดยทุกการสั่งซื้อเสื้อจำนวน 100 ตัว ทางโครงการจะบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาทให้แก่โรงพยาบาล

 

ในการนี้ โครงการฯ ได้ประสบความสำเร็จในการระดมทุนบริจาคเพื่อโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 20 แห่ง รวมถึงได้บริจาคสมทบทุนให้แก่มูลนิธิที่มีกิจกรรมเพื่อสังคมอีกจำนวน 10 แห่งนั้น รวมยอดบริจาคกว่า 339,346.25 บาท ทางโครงการฯ ประสงค์ที่จะส่งต่อกิจกรรมการระดมทุนบริจาคไปในทุกภูมิภาค จึงได้วางแผนต่อยอดโครงการฯ โดยการเรียนเชิญนิสิตนักศึกษาแพทย์จากสถาบันอีก 24 แห่ง เพื่อร่วมกันดำเนินโครงการนี้ต่อตามจุดประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป โดยแต่ละสถาบันจะตัวแทนของโครงการฯ ในการช่วยเหลือและระดมทุนสนับสนุนโรงพยาบาลในภูมิภาคของตัวเอง โดยแบ่งออกเป็น ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออกและภาคกลาง โดยเป็นเสมือนแรงใจจากนิสิตนักศึกษาแพทย์สู่บุคลากรทางการแพทย์ทั้ง 77 จังหวัด

                        สามารถติดตามข่าวสารและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมบริจาคแก่โรงพยาบาลทั้ง 77 จังหวัดได้ทางช่องทางต่อไปนี้ Facebook: Together WE CAN by IFMSA-Thailand และ Instagram @togetherwecan_byifmsa