คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        เมื่อเวลา 13.30 น ( 20 กรกฎาคม 2563 ) รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น   พร้อม รศ.นพ.อภิชาติ   จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์   รศ.นพ.ทรงศักดิ์  เกียรติชูสกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  พร้อมคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์  ร่วมเปิดอาคารเรือนพักญาติชั่วคราวแห่งใหม่ ซึ่งเป็นการปรับปรุงอาคารบริเวณตรงข้ามกับปั๊มน้ำมัน ปตท.มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใกล้กับศูนย์กีฬา เพื่อให้ญาติผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เข้าพักเป็นการชั่วคราว ซึ่งสถานที่ตรงนี้มีความสะดวกสบายหลายอย่าง เช่น มีสถานที่จอดรถเป็นบริเวณกว้าง มีรถโดยสารผ่าน สามารถเดินทางไปยัง รพ.ศรีนครินทร์ มข. ได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งสถานที่แห่งนี้ ญาติผู้ป่วยจะเข้าพักได้ประมาณ 130คน และสามารถใช้เป็นสถานที่พักญาติผู้ป่วยได้เป็นระยะเวลานาน จนกว่าสถานที่แห่งใหม่จะสร้างเสร็จซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยและไม่ป่วยหนักที่ต้องรอการตรวจหรือฟังผลการตรวจแต่ยังไม่จำเป็นต้องอยู่รักษาในโรงพยาบาลได้มีที่พักพิง

        รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า " สถานที่แห่งนี้เป็นเรือนพักญาติชั่วคราว เราทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการรื้อเรือนพักญาติหลังเดิมเพื่อที่จะเตรียมสถานที่สร้างมิดิคอลฮับซึ่งในโครงการมิดิคอลฮับนั้นจะมีเรือนพักญาติอยู่ด้วย ประมาณ 400 ยูนิต  แต่เนื่องจากว่าต้องใช้เวลาสร้างประมาณ 3-4 ปี  ทางเราจึงต้องหาสถานที่ชั่วคราวให้ผู้ป่วย  เดิมนั้นเราใช้ศาลา 25 ปี ซึ่งไม่มีความสะดวกสบาย ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงอนุญาตให้ใช้อาคารหลังนี้ ซึ่งเดิมเป็นอาคารชั่วคราวของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ แต่ไม่ได้ใช้งาน ทางคณะแพทยศาสตร์ จึงขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วว่าพื้นที่ตรงนี้มีความเหมาะสม ไม่ห่างจากโรงพยาบาลมากนัก และมีรถเมล์วิ่ง  พร้อมมีร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้ๆ ภายในปั้มน้ำมัน ปตท. ซึ่งทางเราคิดว่าน่าจะบรรเทาผลกระทบหรือความเดือดร้อนของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี  และสามารถรับได้ถึงวันละ 130 คน  คิดว่าน่าจะเพียงพอในสถานการปัจจุบัน  เราจะใช้พื้นที่ตรงนี้จนกว่าเรือนพักญาติแห่งใหม่จะสร้างเสร็จ  ซึ่งจะรับได้มากกว่านี้ถึง 4 เท่า และทางคณะแพทยศาสตร์ กับทางมหาวิทยาลัย จะร่วมกันพัฒนาปรับปรุง พร้อมนำสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยได้มาใช้ที่นี่ก่อน เพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยที่มีบ้านอยู่ไกลๆ ได้รับความสะดวกสบายพอสมควร "

     จากนั้น   รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวถึงความเป็นมาของการมีเรือนพักญาติว่า  ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น เราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียว และเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์แห่งเดียวที่มีเรือนพักญาติ ให้กับญาติผู้ป่วยที่มาดูแลคนไข้ในโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ตอนนั้นเรามีอาคาร 1 หลัง ใช้เป็นที่พักญาติผู้ป่วยเรื่อยมา จนกระทั้งปี พ.ศ.2531  ท่านอาจารย์สุชาติ อารีมิตร  ซึ่งเป็นผู้นำเราในขณะนั้น ได้จัดกิจกรรมโครงการวิ่งเพื่อสร้างเรือนพักญาติผู้ป่วย  ณ วันนั้นมีนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร  ร่วมกันวิ่งรณรงค์ ได้เงินบริจาคร่วม 2.4 ล้านบาท  จึงได้สร้างเรือนพักญาติแห่งที่ 2 เพิ่มในพื้นที่เดียวกัน สามารถให้บริการกับญาติผู้ป่วยได้  300-400 คนต่อวัน  และก็ได้ให้บริการเรื่อยมาจนเรามีโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ ( MIDICAL HUB )พื้นที่บางส่วนของโครงการทับซ้อนกับพื้นที่ที่เป็นเรือนพักญาติเดิม ทางคณะแพทยศาสตร์ จึงจัดพื้นที่อาคาร 25 ปี ให้เป็นที่พักชั่วคราว ในขณะเดียวกันก็ได้ปรับปรุงเรือนพักญาติชั่วคราวแห่งใหม่ที่นี่ เนื่องจากอาคาร 25 ปี เป็นพื้นที่ค่อนข้างโล่ง และเข้าฤดูฝนซึ่งจะลำบาก  ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ปรับปรุงอาคารดังกล่าวนี้เพื่อรองรับญาติผู้ป่วย

         ในส่วนของการเดินทางนั้นทางและการเข้าพักนั้น รศ.นพ.ทรงศักดิ์  เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เปิดเผยว่า   จะมีรถ shuttle bus สายสีเหลือง ( ฟรี) รถจะวิ่งเส้นทางปกติ ผ่านเรือนพักญาติชั่วคราวแห่งใหม่ ผ่านศูนย์อาหารหนองแวง บ้านพักหนองแวง มาถึง รพ.จะวนมาที่ วงเวียน หลังศูนย์หัวใจฯ บริเวณเรือนพักญาติเดิม แล้วจะวนออกไปตามเส้นทางปกติและในช่วงเช้ามีสายสีเหลือง วิ่งเสริมอีก 3 คันตั้งแต่เวลา 6.45 -7.15 น.(ออกทุก 15 นาที) โดยจะมีการทำป้าย รับ-ส่ง ให้ชัดเจนขึ้น ในส่วนของนอกเวลา เราจะมีรถจากทางคณะแพทยศาสตร์  คอยรับส่งผู้ป่วยที่ตกค้างอยู่ และผู้ป่วยฉุกเฉิน จะมีรถไว้บริการผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินตลอดวัน   ในส่วนของค่าบริการเข้าพักนั้นทางคณะยังเก็บอยู่ที่ 10 บาท/วัน  เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ  สำหรับผู้ที่ประสงค์จะพักต้องไปชำระเงินที่โรงพยาบาลและถือคูปองมาที่เรือนพักญาติ ซึ่งขั้นตอนในการจ่ายเงินจะมีการลงทะเบียนตรวจเอกสารว่าเป็นญาติคนไข้หรือไม่ อาทิ บัตรนัด ใบส่งตัว  เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าพัก  ในส่วนของการรักษาความปลอดภัย ทางคณะฯได้จัดให้มี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมมีแม่บ้านคอยดูแลจัดการถึง 4 ทุ่มทุกวัน ...