คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์จัดกิจกรรม“สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสา”

ผู้โพส : administrator | วันที่ : 2020-09-02 16:18:40 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 330 คน

เมื่อวันอังคารที่  1  กันยายน  พ.ศ.2563  คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดงานโครงการ “สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสา”ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ 2 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากท่านรศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียริชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบโล่ เชิดชูเกียรติแด่จิตอาสา  โดยแบ่งเป็นรางวัลดังนี้

รางวัลบุคคลลต้นแบบ

หน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา   

จิตอาสาสายสนับสนุนดีเด่น

หน่วยงานภายในที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมภายในงานมีการการเล่าประสบการณ์ การเป็นจิตอาสาและแรงบันดาลใจในการทำจิตอาสา โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มาถ่ายทอดประสบการณ์ การทำงานในจังหวัดขอนแก่นและแชร์เรื่องราวของจิตอาสา ที่ทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และการมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมของโครงการจิตอาสาที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น

การเสวนา เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสาโดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรหลากหลายสาขา  คือ

1..อาจารย์สุภา มนูญศักดิ์

(อดีตข้าราชการครูโรงเรียนขามแก่นนคร) / ทำโครงการปลูกจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

2.คุณฤชวีพัฒน์  จิราวัฒน์มงคล  หรือคุณกลอฟฟี่ จิตอาสาเจ้าของเพจนางฟ้าซาลลอน ช่วยเหลือสังคมไม่หวังผลตอบแทน

3. คุณสมบูรณ์ บุหลันเลี่ยมวงศ์บุคคลต้นแบบจิตอาสา ล่ามภาษาเขมร  รพ.ศรีนครินทร์

4.นพ ภูชล แก้วลี นักศึกษาแพท์ปี 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นักศึกษาจิตอาสา

ทุกท่านได้มาเล่าถึงแรงบันดาลใจและการทำจิตอาสาของตนเองที่ผ่านมา รวมถึงเชิญชวนทุกท่านให้ร่วมกันแบ่งปัน ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามโอกาสและตามกำลังของตนเอง

รางวัลบุคคลลต้นแบบ มีจิตสาธารณะ เป็นแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจ  ได้แก่

1. ศ. (พิเศษ) สมพร โพธินาม

2. ศาสตราจารย์สมบูรณ์ เทียนทอง

3.อาจารย์ชูศรี คูชัยสิทธิ์

4.อาจารย์บัวลอง ชินอ่อน

5.คุณวิโรจน์ ศรีสดใส

หน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา   ได้แก่

1.สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

2.คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว.

3.คณะเภสัชศาสตร์

4.คณะบริหารธุรกิจ

5.ฝ่ายบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์

6.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

7.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

8.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

9.โรงเรียนกัลยาณวัตร

10.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
11.โรงเรียนนครขอนแก่น

12.โรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

13.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย

จิตอาสาสายสนับสนุนดีเด่น ได้แก่

คุณสมบูรณ์ บุหลันเลี่ยมวงศ์

หน่วยงานภายในที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา     

  1. คลังเลือดกลาง
  2. งานแม่บ้าน
  3. งานเวชระเบียนและสถิติ
  4. งานเวชกรรมสังคม
  5. งานพัฒนาคุณภาพโรงพบาลศรีนครินทร์
  6. งานสังคมสงเคราะห์
  7. แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก
  8. สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน (Day-care )