คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมออกหน่วย “มหกรรม KKU CSV

ผู้โพส : administrator | วันที่ : 2020-09-09 15:07:39 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 145 คน

คณะแพทยศาสตร์  ร่วมออกหน่วย “มหกรรม KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน"  

    ผศ.นพ.ชวกิจ  ภูมิบุญชู  รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์  เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน“มหกรรม KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน”  ณ  สถานีรถไฟ จังหวัดขอนแก่น   โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  ภายในงานมีคณะหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน  ร่วมทั้งโรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์  ซึ่งได้ออกตรวจสุขภาพเบื้องต้น (วัดความดัน น้ำตาล) และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ  การวัดปริมาณไขมันใต้ผิวหนัง การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (เฉพาะผู้สูงอายุ)  พร้อมคลังเลือดกลาง ออกรับบริจาคเลือด จำนวน 20 เตียง พร้อมมอบหน้ากากอนามัยผ้าจากสภากาชาดไทยแก่ผู้ร่วมกิจกรรม   ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มวิจัยสุขภาพสมอง ให้คำแนะนำเรื่องสมาธิสั้น ปัญหาพฤติกรรมซึมเศร้า (วัยเด็ก/วัยรุ่น) พร้อมคู่มือการดูแลตนเอง ประเมินภาวะเครียด ซึมเศร้า และการติดสุรา ในวัยผู้ใหญ่  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจคัดกรองสุขภาพหัวใจเบื้องต้น ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  สาธิตการกู้ชีพ CPR แก่ประชาชน และ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ออกหน่วยให้ความรู้การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการระงับความรู้สึก การบริการระงับปวดและฝังเข็ม