คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     เมื่อเวลา 09.00 น. (  15 กันยายน 2563 )  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จัดพิธีลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ  โดย รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้แทนในการลงนาม กับนายคูชรู คาลี วาเดีย ตัวแทนของบริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทก่อสร้าง  พร้อมกันนี้ยังมีการลงนามในสัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ ดร.ปิยวัชร ชัยเสรีตัวแทน บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัดผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยมี รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ร่วมในพิธี  พร้อมได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย แถลงข่าวการลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง และสัญญาจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการฯ

      โครงการนี้นับเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีวงเงินในการก่อสร้างร่วม 4,000 ล้านบาท เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีพื้นที่บริการเพิ่มขึ้นอีก 120,000 ตารางเมตร ทำให้สามารถขยายบริการทางการแพทย์โดยมีเตียงผู้ป่วยในได้เพิ่มอีกกว่า 600 เตียง มีห้องผ่าตัดเพิ่มอีก 25 ห้อง และห้อง ICU อีก 117 เตียง นอกจากนี้ในโครงการดังกล่าวยังมีเรือนพักญาติอีก 400 ยูนิต, และอาคารจอดรถอีก 1,000 คัน

      นอกจากการขยายบริการทางการแพทย์แล้วยังทำให้สามารถเพิ่มการผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อีกปีละ 150 คน สามารถขยายการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์อีกจำนวนมากนับเป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภูมิภาคข้างเคียงได้อีกด้วย

       ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะก่อสร้างบนพื้นที่ประมาณ 32 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน 8 ไร่ และเป็นพื้นที่ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น จำนวน 24ไร่ ซึ่งได้คืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์เพื่ออนุญาตให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีบริษัทสถาปนิก 110 จำกัด เป็นผู้ออกแบบ และบริษัทเอทีทีคอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการ