คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ต้องรับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสุรนารีศึกษาดูงานที่ ACRO

ผู้โพส : administrator | วันที่ : 2020-09-25 15:02:44 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 282 คน

คณะแพทยศาสตร์ต้องรับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสุรนารีศึกษาดูงานที่ ACRO

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 9.30-12.00 น. สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจและรศ.พญ.วิมลรัตน์ ศรีราช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสุรนารี   ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริการ การบริหารจัดการ ที่สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก Academic Clinical Research Office (ACRO) 

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก หรือ Academic Clinical Research Office (ACRO) เป็นหน่วยงานในกำกับสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เป็นหน่วยงานบริหารงานวิจัยคลินิก โดยให้บริการที่ได้มาตรฐานระดับสากลและสามารถพึ่งตนเองได้