คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รพ.ศรีนครินทร์ พร้อมสนับสนุน รพ.สุรินทร์ MOU รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ

ผู้โพส : administrator | วันที่ : 2020-10-05 21:11:18 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 252 คน

 เมื่อเวลา 14.00 น.( 5 ตุลาคม 2563 )  ณ ห้องประชุมหนองแวง   รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อม รศ.นพ.ทรงศักดิ์  เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ นพ.พงศ์เกษม  ไข่มุกด์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 พร้อม นพ.ประวิณ ตัณฑประภา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์  ว่าด้วยโครงการความร่วมมือด้านการดำเนินงานรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลสุรินทร์และโรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งมีข้อตกลงดังนี้

        1.ส่งเสริมสนับสนุนในการให้ความรู้ทางวิชาการในด้านการผ่าตัดอวัยวะออกให้กับบุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์ 2.ส่งเสริมสนับสนุนในการฝึกทักษะการผ่าตัดอวัยวะออกให้กับบุคลากรทีมผ่าตัดอวัยวะออกโรงพยาบาลสุรินทร์ 3.ส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาด้านการผ่าตัดอวัยวะออกให้กับทีมผ่าตัดอวัยวะออกโรงพยาบาลสุรินทร์ โดยทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือระหว่างกันและสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะต่อไป