คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมเปิดธนาคารกรุงเทพ

ผู้โพส : administrator | วันที่ : 2020-10-06 10:13:53 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 359 คน

   เมื่อเวลา 09.00 น.( 6 ตุลาคม 2563 )  รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ผศ.นพ.ชวกิจ  ภูมิบุญชู  รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ  ผศ.นพ.ธเนศ   รักษีขจี   ที่ปรึกษาฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ คุณวัฒนา พุทธิสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนวันศรีนครินทร์ คุณวัลย์ณรัตน์ ศรีไสย หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  ร่วมตัดริบบิ้นพร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ คุณวายุธิดา ชาบรรทม ประธานเขตขอนแก่น  เนื่องในโอกาส ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการปรับปรุงพื้นที่สาขา โดยปรับปรุงสาขาเป็นต้นแบบ Smart Branch สาขาแรกในประเทศไทยในส่วนของสายงานต่างจังหวัด  เพิ่มห้องสำหรับการลงทุนสินเชื่อ และผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการแนะนำให้บริการ