คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

LINE @MDKKU บริการครบจบในLineเดียว

ผู้โพส : administrator | วันที่ : 2020-10-21 14:39:14 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 546 คน

   เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563  ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการให้บริการผ่าน LINE @MDKKU บริการครบจบในLine เดียว โรงพยาบาลศรีนครินทร์  พร้อมมี  นพ.สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพและคณะผู้บริหาร พยาบาล บุคลากรร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ณ บริเวณชัน 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์   
   รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กล่าวว่า ในปัจจุบัน
Line application เป็นช่องทางการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็วและสามารถเข้าถึงการบริการได้ในหลากหลายรูปแบบ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีนโยบายจัดทำ line official หรือ line ทางการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขึ้น ในชื่อว่า “@MDKKU ซึ่ง จะมีเมนูการใช้งาน ที่อำนวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ดังต่อไปนี้ 
1 สอบถามห้องตรวจและขอเลื่อนนัด 
2 สอบถามปัญหาสุขภาพ
3 การให้บริการเปิดสิทธิล่วงหน้า 
4 การบริการส่งยาถึงบ้าน
5 สอบถามการบริการคลินิกนอกเวลาและจองห้องพิเศษ 
6 สอบถามการบริการของศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ 
7 ติดต่อบริจาคร่างกาย บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต กองทุนวันศรีนคริทร์ และมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์
8 สื่อความรู้สุขภาพ

9 ให้คำปรึกษาและบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการพัฒนาเพื่อก้าวสู่การ เป็นโรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ มีการพัฒนาคุณภาพในการดูแลคนไข้ มีการก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศกว่า 20 ศูนย์ภายในโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง  รวมทั้งคณะแพทยศาสตร์ยังให้ความสำคัญในเรี่อง การอุทิศเพื่อสังคม Socail Devotion มุ่งเน้นการนำเอาบริการไปสู่ประชาชน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มช่องทางการให้บริการทาง LINE @MDKKU  นี้ จะทำให้ ผู้เข้ารับการบริการทุกท่านได้รับความสะดวกสบาย เข้าถึงการบริการต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น

ขอเชิญชวน แอดไลน์ “LINE @MDKKU หรือสแกน QR-CODE ไว้  เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ในการรับบริการต่างๆจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รวมถึงเป็นช่องทางในการให้ความช่วยเหลือตอบคำถาม ต่าง ๆ อีกด้วย

บริการครบ จบในไลน์เดียว บริการใหม่ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์

LINE ID: @mdkku

https://lin.ee/AfVOCtK