คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Zumba party in Pink Bra เต้นสู้ภัยร้ายมะเร็งเต้านม

ผู้โพส : admin | วันที่ : 2020-12-28 15:17:47 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 152 คน

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ชมรมZuma จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้จัดกิจกรรม Zumba party in Pink Bra ณ ลานกิจกรรม บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เป็นประธานการจัดงาน เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้และตื่นตัว ถึงอันตรายของโรคมะเร็งเต้านม โดย นางสาวเพียงจันทร์ จันทร์ปัญญา ประธานชมรม Zumba จังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมว่า 

"โรคมะเร็งเต้านมยังคงเป็นภัยเงียบใกล้ตัวที่น่ากลัวเป็นอันดับ 1 ของหญิงไทย  ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้ตระหนักถึงภัยใกล้ตัว  และร่วมรณรงค์ให้พี่น้องชุมชนหันมาดูแลสุขภาพ   เพื่อรู้วิธีป้องกันสามารถรับมือและมีวิธีการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง จึงได้เกิดโครงการ “รู้เท่าทันมัจจุราชสีชมพู” ภายใต้การขับเคลื่อนของ นางวรินทร์พร ณิชาภัทรนารากุล สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น ทำให้เกิดการรวมตัวของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและจิตอาสา มีการประสานร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดขอนแก่น  จึงถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 10 ปี  โดยในปี 2563 ชมรม Zumba จังหวัดขอนแก่น และคณะทำงานเครือข่ายมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงยุคใหม่ตระหนักให้เห็นถึงภัยของโรคมะเร็งเต้านม ภายใต้สโลแกน “รู้แล้วป้องกัน รู้ทันปลอดภัย”  และหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น รู้จักวิธีการป้องกันและรับมือกับโรคภัยที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย และยังสามารถสังเกตตนเองเมื่อผิดปกติเบื้องต้น "

โดยกิจกรรม Zumba party in Pink Bra ได้ประกอบไปด้วย การเสวนาให้ความรู้และตอบปัญหาสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นิทรรศการความรู้เรื่องการป้องกันมะเร็ง และการให้คำปรึกษา และกิจกรรมออกกำลังกายในรูปแบบการเต้นZumba 

อีกทั้งภายในงานยังได้มีการมอบเงินสมทบทุนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 43,928 บาท ดังวัตถุประสงค์ของโครงการที่มีความตั้งใจ สร้างความตระหนักรู้ถึงภัยเงียบอันดับ 1 ที่เป็นอัตรายต่อประชาชน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสุขภาพที่ดี ผ่านการออกกำลังกายที่สนุกสนาน