คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12 นักศึกษาแพทย์ มข. สร้างชื่อ...คว้ารางวัลระดับนานาชาติ จาก SIMPIC 2021

ผู้โพส : administrator | วันที่ : 2021-03-17 17:22:42 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 455 คน

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ " The Siriraj International Medical Microbiology Parasitology and Immunology Competition" (SIMPIC 2021)  เป็นงานแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ระดับนานาชาติ  จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่  14 มีนาคม 2564

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ ” The Siriraj International Medical Microbiology Parasitology and Immunology Competition” (SIMPIC 2021) มีรูปแบบการแข่งขันเป็นแบบทีม ทีมละ 4 คน โดยแข่งขันแบบออนไลน์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งนักศึกษาร่วมการแข่งขัน จำนวน 3 ทีม  ประกอบด้วย

1. ทีม KKU 02

นศ.พ. พัชรพล สุวรรณเขต   นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

นศ.พ. จิตริน จันทร์วิเมลือง          นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

นศ.พ. ธนาคม พันธุ์สีเลา             นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

นศ.พ. ภัทรนันท์ ศรศิลป์  นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

2. ทีม  KKU 03

นศ.พ. พงศ์พล พรหมดวง            นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

นศ.พ.คุณากร ทิวากรกฏ  นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

นศ.พ. ธนรัชต์ ปฏิญญาศักดิกุล    นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

นศ.พ. สิทธา สุนทราวาณิชกูล      นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

3. KKU 01

นศ.พ. ยศวีร์  ลีสุรพงศ์    นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

นศ.พ. พีรยา ยุวดีนิเวศ    นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

นศ.พ. สุวิจักขณ์ วัฒนโชติวิชช์     นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

นศ.พ. สุวิจักษณ์ อาจคงหาญ      นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ทั้ง 3 ทีม สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบที่ 2 ใน 80 ทีม  และสามารถเอาชนะผู้แข่ง่ขันเข้าสู่รอบสุดท้าย  ได้เป็นตัวแทนนักศึกษาแพทย์จากประเทศไทยเพื่อแข่งขันกับ 7 ทีมจากต่างประเทศ โดยผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1   ทีม KKU02

รางวัล ลำดับที่ 4       ทีม KKU03   

รางวัลคะแนนผู้แข่งขันรายบุคคลยอดเยี่ยม   เหรียญทอง  

นศ.พ. สิทธา      สุนทราวาณิชกูล

รางวัลคะแนนผู้แข่งขันรายบุคคลยอดเยี่ยม เหรียญเงิน  

นศ.พ. พงศ์พล   พรหมดวง

รางวัลคะแนนผู้แข่งขันรายบุคคลยอดเยี่ยม เหรียญบรอนซ์  

นศ.พ. พัชรพล    สุวรรณเขต

นศ.พ.คุณากร   ทิวากรกฎ  กล่าวว่า  “รู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ นักศึกษาทุกๆ คนทุกทีมต่างทุ่มเทใจ ตั้งใจศึกษาข้อมูลทั้งในบทเรียนและนอกบทเรียน  และช่วยกันค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อต่าง ๆ ที่มีในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรค COVID-19 ซึ่งถือเป็นโรคระบาดใหม่ที่ต้องศึกษาข้อมูลจากทั้งในและต่างประเทศ  ดังนั้น สมาชิกทุกคนในทีมจึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แข่งขันตอบปัญหาและคว้ารางวัลมาให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมภาคภูมิใจ  และรางวัลเหล่านี้จะไม่สามารถคว้ามาได้หากไม่ได้รับความความอนุเคราะห์จากคณาจารย์  ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่เสียสละเวลา และทุ่มเทแรงกายแรงใจในการเตรียมความพร้อมให้พวกเราทุกๆ คนครับ”