คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีบวงสรวงเริ่มการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศ

ผู้โพส : administrator | วันที่ : 2021-04-02 16:14:46 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 76 คน

     เมื่อเวลา 10.29 น.( 2 เมษายน 2564 )  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อม รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์   ศ.พญ.ผิวพรรณ   มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   รศ.ดร.จุรีรัตน์  ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์   รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์   ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์   ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์  นำคณะผู้บริหารพร้อมบุคลากร  ทำพิธีบวงสรวงเริ่มการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศ  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีหลวงปู่ยูวิน ภูริปัญโญ  จากสำนักสงฆ์สว่างพร   อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น  และ นายฉัตรชัย ปิ่นเงิน  หัวหน้าโหรพราหมณ์พร้อมคณะ   กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง  ทำพิธี    ณ   มณฑลพิธีพื้นที่ราชพัสดุใกล้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ