คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปลอดภัย มั่นใจได้ บริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

 

ขอให้ประชาชนและผู้บริจาคโลหิตทุกท่านมั่นใจว่า เราคำนึงถึงผู้บริจาคและผู้ป่วยเป็นอันดับแรก เมื่อท่านมาบริจาคโลหิตจะไม่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อ โดยมีมาตรการ ดังนี้

- คัดกรองประวัติสุขภาพของผู้บริจาคโลหิตอย่างรัดกุม เช่น หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส เดินทางไปยังสถานบันเทิง อาศัยหรือเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 หรือเป็นผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ต้องงดบริจาคโลหิตชั่วคราวอย่างน้อย 28 วันหรือ 4 สัปดาห์

- ทำความอุปกรณ์ และสะอาดสถานที่ รับบริจาคโลหิตทุกวัน

- เจ้าหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างรัดกุม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 โทร. 043364945