คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชุมวิชาการ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ครั้งที่ 16/2564

ผู้โพส : admin | วันที่ : 2021-06-21 10:52:52 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 218 คน

งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 16
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Update OB-GYN practices in Covid-19 Era 
วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2564
ในรูปแบบ Online 

ลงทะเบียนฟรี ผ่าน QR code 

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ความละเอียดสูงทางลิ้งค์นี้

https://drive.google.com/file/d/1VXUPeVTUk2rrA7J-vRGk0ofivXK98gtr/view?usp=drivesdk