คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ จัดมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ

      เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ต้องรับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสุรนารีศึกษาดูงานที่ ACRO

คณะแพทยศาสตร์ต้องรับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสุรนารีศึกษาดูงานที่ ACRO

48 ปี คณะแพทยศาสตร์ 4 ทศวรรษก้าวสู่โรงเรียนแพทย์ระดับโลก

9 กันยายน 2563 คณะแพทยศาสตร์จัดงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ก้าวสู่ปีที่ 48   แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์  ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนร

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมออกหน่วย “มหกรรม KKU CSV

คณะแพทยศาสตร์  ร่วมออกหน่วย “มหกรรม KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน"  

STAY SAFE STAY HEALTHY FIGHT COVID-19 วันสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ครั้งที่ 6

การประชุมวิชาการ วันสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์  ครั้งที่ 6  

“Stay safe stay healthy…Fight COVI

ฝ่ายวางแผน รุกภาควิชาทำแผนพัฒนา ขับเคลื่อนองค์กร

     ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์  โดย ผศ.นพ.สุวิน ว่องวัจนะ รองคณบ

มข. จับมือ ธนาคารกรุงเทพ จัดโครงการสินเชื่อบัวหลวงสำหรับบุคลากร มข. สู้พิษเศรษฐกิจยุคโควิด-19

    นายเฉลิมพงษ์ หนองน้ำ ผู้จัดการสินเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงเทพ เขตขอนแก่น กล่าวว่า ธนาคารกรุงเทพได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ มหาวิทยาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล ในสถานการณ์ COVID-19