คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข. จับมือ ธนาคารกรุงเทพ จัดโครงการสินเชื่อบัวหลวงสำหรับบุคลากร มข. สู้พิษเศรษฐกิจยุคโควิด-19

    นายเฉลิมพงษ์ หนองน้ำ ผู้จัดการสินเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงเทพ เขตขอนแก่น กล่าวว่า ธนาคารกรุงเทพได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ มหาวิทยาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล ในสถานการณ์ COVID-19