คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิทินกิจกรรม

การนำเสนอวิสัยทัศน์ ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็น คณบดี คณะแพทยศาสตร์

วันที่ : 2020-02-14 00:00:00 | 2020-02-15 00:00:00

การนำเสนอวิสัยทัศน์ ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็น คณบดี คณะแพทยศาสตร์ เวลา 13.30-15.30 น.