คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิทินกิจกรรม

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และบัณฑิตทุกหลักสูตร ร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

วันที่ : 2020-12-11 00:00:00 | 2020-12-12 00:00:00