คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

ชื่อผู้ติดต่อ
อีเมล์
หัวข้อเรื่อง
รายละเอียด

ข้อมูลทั่วไปและแผนที่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถนน มิตรภาพ อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002