คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานการณ์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ COVID-19

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

สถานการณ์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ COVID-19

ผู้โพส : admin | วันที่ : 2020-03-24 15:50:06 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 2933 คน


      แจ้งบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน เรื่อง สถานการณ์ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลที่รับตรวจการติดเชื้อ COVID-19 และวางแผนเตรียมการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายอยู่ตลอดเวลานั้น เพื่อให้บุคลากรในคณะได้ทราบถึงสถานการณ์ ความพร้อมของทีมและเครื่องมือต่างๆ ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์จะรวบรวมข้อมูลและส่งทางอีเมล์บุคลากรทุกสัปดาห์ โดยความคืบหน้าของสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้แก่ 1.สถานการณ์ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์-23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 20.00 น. ทาง รพ.ได้คัดกรองผู้ป่วยไปแล้วทั้งหมด 2,787 คน มีผู้ป่วยเข้าข่ายรวม 25 คน ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด ในกลุ่มเฝ้าระวังทั้งหมด 398 คน มีผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยสะสม 3 ราย ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 2.หน้ากากอนามัย ปัจจุบันถึงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 มีหน้ากากอนามัยเหลือ 107,841 ชิ้น เพียงพอสำหรับการใช้ 2 สัปดาห์ ตามตารางข้างล่างนี้ รวมทั้งมีมาตรการใช้หน้ากากผ้าในบุคลากรที่ไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยโดยตรงเพื่อสำรองหน้ากากไว้ใช้กรณีจำเป็นจริงๆเท่านั้น 3.การคัดกรอง COVID-19 บุคลากรและผู้มารับบริการ ก่อนเข้าปฏิบัติงานหรือเข้ารับบริการในโรงพยาบาล ตามจุดบริการ 9 จุด ได้แก่ ทางเข้าอาคาร กว. ชั้น 1 , ทางเข้าอาคาร สว. ชั้น 1, บริเวณหน้าประชาสัมพันธ์ รพ., บริเวณข้างร้านเวชภัณฑ์ ชั้น 1 , หน้าห้องผ่าตัดและ ICU CVT ชั้น 2, หน้าห้องตรวจ ENT, หน้าลิฟท์อาคาร ค-ง, ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี และข้างหน้องสมุดคณะแพทย์ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน 4.โครงการส่งยาถึงบ้านลดความเสี่ยง COVID-19 สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ หรือส่งยาไปที่ร้านยาใกล้บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยหรือญาติไปรับยาที่ร้านยาคุณภาพ ใกล้บ้าน และได้รับคำแนะนำการใช้ยาที่ถูกต้องจากเภสัชกรด้วย ทั้งลดความเสี่ยงการได้รับเชื้อโควิด 19 ลดความแออัด ลดค่าใช้จ่าย และไม่เสียเวลาในการเดินทาง ขั้นตอนต่างๆ ก็ไม่ยุ่งยาก สามารถส่งข้อมูลมาที่ ไลน์หมอสมศักดิ์ @276lwbza หรือ เพจ FB ส่งยาถึงบ้าน โทร 043 363 106 เวลา 10:00-12:00 น.และ 13:00-16:00 น. ในวันและเวลาราชการ