คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงาน-ฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน-ฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ

ผู้โพส : admin | วันที่ : 2020-04-29 11:53:33 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 369 คน


  • ตรวจสุขภาพพิเศษ

  • คลินิกนอกเวลา

  • คลินิกบูรณาการ

  • ผู้ป่วยในบริการ

  • ผ่าตัดนอกเวลา