คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงาน-ฝ่ายวิชาการ

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน-ฝ่ายวิชาการ

ผู้โพส : admin | วันที่ : 2020-04-29 11:54:50 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 445 คน


ฝ่ายวิชาการ

  • ศรีนครินทร์เวชสาร

  • หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

  • หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา

  • หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ (CAI)

  • หน่วยโสตทัศนศึกษา

  • หน่วยห้องสมุด

  • หน่วย Skill Lab

  • หน่วยแพทยศาสตร์ศึกษา


ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

  • หน่วยกิจการนักศึกษา

  • ชมรมผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์