คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงาน-ฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออก เฉียงเหนือและบริหารทรัพยากรบุคคล

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน-ฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออก เฉียงเหนือและบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้โพส : admin | วันที่ : 2020-04-29 11:56:39 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 412 คน


ฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • สำนักงานผู้อำนวยการ

  • ฝ่ายการพยาบาล

  • ฝ่ายเภสัชกรรม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  • หน่วยการเจ้าหน้าที่

  • หน่วยสวัสดิการที่พักอาศัย

  • สำนักงานบริหารจัดการขององค์ความรู้