คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศผลการประกวดอัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประกวดอัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์

ผู้โพส : admin | วันที่ : 2020-05-29 16:53:40 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 1338 คน


              ตามที่ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดโครงการประกวดออกแบบอัตลักษณ์ ภายใต้ แนวคิดในการออกแบบ Smart , Strong and kindness “  เพื่อให้สื่อถึงอัตลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยส่วนประกอบภายใน Logo ประกอบด้วยตัวอักษรย่อของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU ) และใช้สีอิฐ ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสีเขียวมะกอก ซึ่ง เป็นสีที่สื่อถึงการแพทย์   บัดนี้คณะกรรมการตัดสินการประกวด ได้ดำเนินการพิจารณาแล้วผลเป็นดังนี้

 

รางวัลชนะเลิศ     ไม่มีผู้ผ่านผ่านเกณฑ์ 

รางวัลชมเชย   จำนวน  4 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท   ดังนี้

                    รางวัลชมเชย นายศราวุธ วงศ์ใหญ่

 

 

 

                     รางวัลชมเชย นายศราวุธ วงศ์ใหญ่

 

 

                        รางวัลชมเชย นางสาวปณิดา ลำน้ำ

 

 

                         รางวัลชมเชย นายณรงค์รัฐ จิรรุ่งโรจ

 

ผู้ได้รับรางวัลติดต่อ งานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์ วันจ-ศ ในเวลาราชการ 08.30-16.30 โทร 043363388 ,043363350