คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดี นศพ. รับรางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี นศพ. รับรางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้โพส : admin | วันที่ : 2020-10-22 14:00:51 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 543 คน


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีแก่

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563

นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 รางวัลศรีกาลพฤกษ์

 

นายณัฐภพ ปีนะกาตาโพธิ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รางวัลกาลพฤกษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

 

นายธีรภัทร เหลืองธนะผล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 รางวัลกาลพฤกษ์ด้านวิชาการ